Je Bible pravdivá ?

Mnoho proroctví z Bible se vyplnilo a tento fakt nadále rozvíjí víru v Bibli. Jakmile studujeme světovou historii ve světle těchto proroctví, získáme důvěru v její spolehlivost. Vzpomeňme například na celkem jednoduché, a přesto zajímavé proroctví, ve kterém ukázal Bůh babylonskému králi historické události dějin

Setkání s evangelistou Korneliem Novakem

Bratři a sestry, zveme vás na setkání s evangelistou Korneliem Novakem do Hošťálkové. Před rokem a půl jsme uspořádali setkání především pro křesťany. Na podnět samotného Kornelia teď oslovujeme i širší veřejnost. Přednášky budou koncipovány tak, aby byly