Zemřel bratr Adolf Šlosárek

S lítostí v srdci Vám oznamujeme, že nás opustil k dočasnému odpočinku bratr Adolf Šlosárek. Rozloučení proběhne v neděli 12. 12. 2021 v 11:00 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Ostravě …

Bohoslužba vděčnosti

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje …

Modlitba pro Adru

Milé sestry, milí bratři, milí příznivci Adry, v sobotu 9.5. 2020 od 9.15hod bude probíhat na YouTube kanálu HopeTV a Facebooku HopeTV (nikoliv na bohosluzbyonline.cz), Modlitba pro Adru. Úvodní slovo br. O. …