Srdečně Vás zveme na naše bohoslužby, které se konají pravidelně každou sobotu v nové modlitebně na Kramolišově ulici (viz mapa). Církev adventistů sedmého dne je otevřené společenství věřících, kteří rádi přivítají nejen všechny ty, kdo chtějí důstojně oslavovat Boha Stvořitele a dozvídat se o něm něco více, ale rovněž i ty, kdo se jen chtějí přijít podívat na naši bohoslužbu.

Bohoslužby začínají v 9.00, kdy po úvodních chválách a modlitbě probíhá pravidelné studium Bible ve skupinách rozdělených na dospělé, mládež a děti (viz sobotní škola).

Centrem bohoslužby je pak kázání z Bible, které pokračuje po přestávce v čase 10.45. Dopolední část bohoslužby je ukončena písněmi a modlitbou a zpravidla končí v čase okolo 12.00 hodiny.
Druhou a čtvrtou sobotu v měsíci je možnost zůstat na společný oběd v družném společenství věřících. Po něm pak následuje od 13.30 odpolední část bohoslužby, která má již méně formální charakter.


Rozpis služebností na 2.čtvrtletí 2022