New Point Of View...SOBOTNÍ ŠKOLA JE… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

SOBOTNÍ ŠKOLA MÁ… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

  • Studium Bible
  • Budování přátelství a dobrých vztahů
  • Sdílení křesťanské víry s okolím
  • Podpora světové misijní práce

Jedním ze základních cílů Sobotní školy je pomáhat “studentům” lépe porozumět poselství Bible a vést je k duchovnímu růstu skrze modlitbu a studium Božího slova. Cílem společného sdílení při studiu Bible je naučit se, jak správně interpretovat a praktikovat v každodenním životě zvěst evangelia a poselství Písma. Sobotní škola však nemá být pouhou “diskuzí” a “výměnou názorů”, ale hledáním Božího stanoviska a postoje k mnoha životním situacím, jemuž se naše názory mají podřídit. Nicméně zde stále zůstává široký prostor pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do našeho dnešního života ve 21. století.

Dalším aspektem Sobotní školy je čas k budování přátelství, vzájemnému poznávání a modlitbám jeden za druhého. Existuje mnoho způsobů, jak rozvíjet přátelské vztahy v rámci velké “rodiny” Sobotní školy. Záleží jen na ochotě a nápaditosti všech zúčastněných. Cílem zůstává, aby třídy Sobotní školy byly přátelským místem, kde lidé mohou bez obav sdílet s druhými své myšlenky, zkušenosti a pocity.

Součástí Sobotní školy je také příležitost k finanční sbírce, díky níž je možné realizovat celosvětové misijní projekty církve.

Sobotní škola ve sboru Valašské Klobouky

Pravidelně se koná v první části dopolední bohoslužby, tj. v době mezi 9.15 a 10.15 hod. Je rozdělena na část dospělých a dětí a mládeže. Děti a mládež jsou rozděleny podle věkových kategorií do 4 skupin. Dospělí se většinou rozdělí kvůli lepší interakci do dvou menších skupin, kterou vždy vede (moderuje) zodpovědný učitel sobotní školy dle rozpisu.

 

Zde naleznete ke stažení materiály k jednotlivých lekcím čtvrtletí:

Materiály – dospělí

Materiály – mládež

 


Rozpis bohoslužeb na 2.čtvrtletí 2022