Bohoslužba vděčnosti

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje …

Bohoslužba 1. prosince 2018

Milí bratři a sestry, přátelé a hosté, protože o tomto víkendu, tj. 1. a 2. prosince, bude ve Valašských Kloboukách probíhat opět tradiční „Valašský mikulášský jarmek“, zkuste zvážit dřívější příjezd …

Komunální volby 2018

Z důvodu konání komunálních voleb, jsou místa, kde se tradičně scházíme k bohoslužbám, využívána jako volební okrsky. Není proto možné se zítra sejít na Domě s pečovatelskou službou ve Valašských …