Oddělení křesťanského domova sdružuje rodiny členů a přátel sboru. Vyvíjí aktivity za účelem utužování vzájemných vztahů a vytváří přirozené prostředí ke společnému sdílení víry a naděje křesťanských rodin. Spojuje nás víra v Pána, který na kříži vzal na sebe odplatu za naše hříchy.

Pravidelně, jednou za měsíc se scházíme v našich domovech. Program je organizován tak, aby se do něj mohly zapojit i děti. Rozvíjí vzájemné porozumění, pomáhá členům církve přijímat a milovat lidi takové, jací jsou. Cílem aktivit je více se poznávat, utužovat dobré vztahy, motivovat se ke zlepšování partnerských vztahů a ve výchově našich dětí. Učíme se sdílet své radosti i starosti.  Pravidelně organizujeme výšlapy do přírody, během zimního období  se jednou za 14 dní scházíme v tělocvičně, jednou za rok máme cyklovýlet, příležitostně i pobyty na chatě. Jste mezi námi vítáni.

 

Kontakt:  Renata Cahlová tel: 737134871  email: RCahlova@seznam.cz

 


Drakiáda podzim 2021