Každou sobotu dopoledne se schází v našem sboru ve Valašských Kloboukách přibližně 20 dětí, aby prožívaly vzájemné společenství, poznávaly Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele a studovaly Bibli.
Po společném zahájení v 9.00 děti odchází na společný zpěv, který trvá přibližně do 9.30. Následuje rozdělení do jednotlivých tříd (skupin), samotné vyučování pak trvá do 10.15
Děti jsou podle věku rozděleny do čtyř skupin sobotní školky. V učení dětí se střídá celkem 7 učitelek a 2 učitelé podle čtvrtletního plánu.
Školička pro nejmenší děti se jmenuje Mimiškolka. Chodí zde děti ve věku 1,5 roku do 4 let. V této skupině se program vytváří pomocí nástrojů a pomůcek, které jsou pro tuto věkovou skupinu vhodné, jako například plyšová zvířátka, obrázky, skládačky… A tak tyto malinké děti vědí, jak vypadá například velryba, která spolkla Jonáše, nebo Noemova archa. Ve školičce se používá hodně básniček a písniček.
Dále máme skupinu mladších školáků, včetně jedné předškolačky – třídu A. Zde jsou děti ve věku 5-10 let. Tato skupina se učí z interaktivní učebnice „Provázky“. Děti se postupně seznamují s biblickými příběhy, hodně kreslí, vystřihují a vyrábějí, ale největší důraz je kladen na Pána Ježíše, který nás má všechny rád.
Do třídy B docházejí starší školáci ve věku 11-14 let. Tyto děti se s Biblí seznamují už více prakticky, vytvářejí názorné předměty, které se vztahují k dané tématice a velice rádi soutěží. Učí se podle učebnice „Dobrá zpráva“.
Ve třídě C máme mládežníky starší 14 let, kteří už poznávají Boha na základě otázek, vlastních odpovědí a úvah.
Jsme rádi, že tyto děti a mládežníky mezi sebou máme, protože právě oni představují budoucnost našeho sboru a jsou těmi, kdo vnášejí mezi nás nové poznání, vnímání a otázky ze současného života a tím pomáhají nám všem v hledání aktuálních odpovědí z pohledu Písma.